Arts Link 2016

26.08.2014 13:00

ARTslink PRAHA это проект, который имеет амбиции расширить взгляд каждому, кто этим заинтересуется, на взаимопроникновение искусства и духовного мира. ARTslink PRAHA является так же платформой для личной встречи с людьми искусства - христианами разных национальностей, для обмена опытом и взглядами касаемых не только арт сферы. Послеполуденные практикумы будут проходить каждый день, приглашаются как профессионалы, так и люди только начинающие в творчестве.

В 2016 году проходит 5 по счёту ARTslink PRAHA на náměstí Míru. С 8 августа по 12 августа, каждый день можно будет встретиться с людьми искусства из разных стран мира, принять участие в послеполуденных практикумах или просто наблюдать за процесом творчества профессионалов.

 

ARTslink PRAHA je projekt, který má ambice rozšířit každému, kdo o to projeví zájem,  vhled do propojení  umění s duchovním světem.  ARTSlink PRAHA je zároveň platformou pro osobní setkání s křesťanskými umělci z různých národností, pro výměnu zkušeností a názorů nejen na umění. Odpolední workshopy jsou denně otevřené jak zkušeným, tak i začínajícím umělcům.

V roce 2016 se probíhá již 5 ročník ARTslink Praha na náměstí Míru. Od 8.-12. srpná. Bude možné se každý den setkat se zahraničními umělci, zapojit se do odpoledních workshopů anebo jen tak pozorovat dění uvnitř i vně stanu.

Arts Link Praha

 Arts Link 2013Arts Link 2013Arts Link 2013Arts Link 2013Arts Link 2013Arts Link 2013Arts Link 2013